Sportovní areály Sedlčany

POHÁRová (ne)sezona 2006-7

Díl první:
     Soutěž začne hned, jak to situace na stadionu dovolí. Start se zřejmě o něco opozdí, ale věříme, že se soutěž odehraje podle původních Propozic. V případě velkého časového skluzu bychom museli hrací systém podle situace upravit. ALE, mít střechu nad hlavou, to za to přece stojí!!!

Díl druhý:
      Z postupu prací na stadionu je zřejmé, že původní předpoklady pro zprovoznění stadionu od počátku roku 2007 berou pomalu ale jistě za své. Z toho vyplývá, že POHÁRový turnaj se podle Propozic (bod č. 5) zřejmě nestihne odehrát a bude muset být korigován.
      Z uvedeného důvodu pořadatel turnaje svolává schůzku vedoucích POHÁRových mužstev na pátek 5.1.2007 v 18.00 hodin v klubovně na ZS.
Program:
1. Zpráva vedoucího stadionu o postupu stavebních prací
2. Návrh a projednání změny hracího systému POHÁRu 
3. Úprava soupisek mužstev (případné požadované změny)
   Vzhledem k programu schůzky je účast zástupců všech mužstev bezpodmínečně nutná!!!
  
Přes všechny peripetie letošní sezony však stále platí poslední věta 1. dílu tohoto článku. 
   I v této celkem pochmurné situaci vám všem - vedení a trenérům mužstev, hráčům a samozřejmě všem hokejovým fanouškům - přejeme klidné, pohodové a v kruhu nejbližších prožité vánoční sváteční dny a do nového roku dobré zdraví a pohodu.

Díl třetí:
      5. ledna se konala avizovaná schůzka, které se zúčastnili zástupci všech přihlášených mužstev. Vzhledem k situaci kolem stavby bylo nejdůležitějším bodem projednání změny hracího systému POHÁRové soutěže.
     Z uvažovaných variant byl přítomnými jednomyslně přijat návrh na jednokolový systém tak jako loni, (což reprezentuje v základní části 220 zápasů + závěrečná baráž a play off), vše v časovém horizontu cca 3 měsíců (únor až duben). 
      Dalším důležitým bodem bylo projednání žádosti mužstva Old Boys o přeřazení z 1. do 2. ligy. Žádost byla akceptována s tím, že ze 2. do 1. ligy bude zařazeno mužstvo HC Blackmlik Sedlčany.
      Všichni, kdo máme rádi hokej, si jistě přejeme, aby přestavba stadionu umožnila sehrát turnaj alespoň v této náhradní variantě a nezbývá než věřit, že se to podaří.

Díl čtvrtý:
      S ohledem na fatální zpoždění prací na stadionu je POHÁRová soutěž pro sezonu 2006-7 zrušena. Je nám to nesmírně líto, ale tato akce překračuje naše možnosti a kompetence. Omlouváme se všem hokejistům z přihlášených mužstev, omlouváme se všem divákům a příznivcům a věříme, že se s vámi všemi setkáme v příští sezoně.


Nejbližší pohárové zápasy

Anketa

žádná anketa není k dispozici