Sportovní areály Sedlčany

Vyjádření k diskuzi

Včera jsem zaznamenal docela intenzivní a dost závažnou diskuzi na našem webu. Považuji za nutné se k ní také vyjádřit.

 

Spolupráce s OLH

- Před sezonou byla schůzka na TJ Tatran, na které oddíl předložil požadavek na obsazení ledů. Požadavek byl odsouhlasen předsedou TJ a je bezezbytku ze strany stadionu plněn. Podle potřeby jsem v kontaktu s předsedou oddílu a řešíme případné jednotlivosti. Spolupráci s oddílem považuji věcně za bezproblémovou.

 

Diskuze na webu

- Proč vlastně před léty web vznikl a pro jaký účel, to vysvětlil na diskuzi již správce systému. Diskuzi jsme do stránek zařadili jako určitý nadstadart mimo jiné proto, aby pro nás sloužila jako zpětná vazba na naši práci. Čtu ji prakticky denně a připomínky k tomu, co by se mělo zlepšit podle možnosti řeším. Když si rozeberu jednotlivé příspěvky, vidím, že přímo k podmínkám na stadionu píše opakovaně několik jednotlivců i když třeba pod různými jmény. Je to jejich výhoda v internetovém prostředí, tak toho zkrátka využívají a navenek to vypadá tak, že nespokojených je hodně. Pokud by to tak skutečně bylo, nikomu nic nebrání v tom, aby za mnou normálně přišel a můžeme si věci vysvětlit přímo a bez webu. Přijmu jakoukoli kritiku, když bude vedena slušně a v zájmu věci. Možná by se pak v diskuzi neobjevovaly některé holé nesmysly.

- Několik připomínek na diskuzi z poslední doby:

- zdravotnická služba. Na mistrovské mistrovské utkání žáků a Áčka je povinná a po dohodě s oddílem ji zajišťuje stadion. Na ostatní utkání povinná není. Na stadionu je k dispozici ošetřovna a na vážnější zranění je volána RZS. Přesto i na některých pohárových zápasech zdravotnická služba je.

- osvětlení stadionu. Na zápasy Áčka svítí 500 luxů, na Pohár a na treninky oddílu 350 luxů, na veřejné bruslení je to o něco méně. Podle mého názoru to nijak bruslící neohrožuje, ale pokud by to mělo vadit zásadně, asi by se mohlo o něco navýšit.

- veřejné bruslení v týdnu. O říjnových prázdninách bylo bruslení  v týdnu tři dny po sobě. Přišlo denně do 50 lidí, v pondělí dokonce 6 platících (členové oddílu neplatí).  Považuji za neekonomické svítit dvě hodiny pro tak málo lidí. I to souvisí s osvětlením. V případě, že by byl o bruslení v týdnu větší zájem, není problém se k němu vrátit.

- cvičné branky při  veřejném bruslení. Jsou majetkem oddílu pro školičku bruslení, ne stadionu. Určitou dobu byly uzamčeny. Nechci tedy bez vědomí tyto branky na led dávat, i když vím, že pro nejmenší je to dobrá věc.

- velká nespokojenost s podmínkami na stadionu. Určitě jsou věci ke zlepšení. Opakuji, že bych ale uvítal spíš osobní jednání, než reagovat na každou věc na webu. Je mi ale divné, že na webu se to podává jako velká nespokojenost hodně lidí, když třeba od vedení nebo hráčů Poháru, kteří tady jsou 5x v týdnu, o takové nespokojenosti nevím a jsem velice rád, že ho hraje tak obrovské množství lidí a že na něj chodí i diváci.

      Každý ví, že s panem Žákem poté, co mě opakovaně osočuje v tisku asi moje debata možná není. Hokej v Sedlčanech ale není ani o něm ani o mně a z mojí práce je pro mě partnerem pro jednání s oddílem především předseda oddílu. Vím, že by to pro něj bylo v současné době těžké, ale docela by mě zajímal veřejně vyslovený názor alespoň ke spolupráci oddíl-stadion. Poslední článek v tisku pan Žák nadepsal, že jsem špička ledovce, Zajímala by mě také reakce těch, kteří jsou podle něj v ledovci pode mnou.

       Nakonec si neodpustím kritiku ani já. Týká se těch, kteří jsou nejchytřejší, nejlepší, urážejí lidi kteří něco skutečně udělali a přitom sami nedokázali nic. Přesto na webu necháme diskuzi běžet dál a třeba se dočkáme trochu jiné úrovně.

František Kadleček


Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

žádná anketa není k dispozici

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim