Sportovní areály Sedlčany

Jednání PK

11      Zápis z jednání PK dne 20.3.2018               Přítomni: Kadleček, Vančura, Šach

Program:
1. Nesehraný zápas 3/221 HC Kňovice – Žabáci Solopysky
2. Závěry ze schůzky z 10.3.2018 se zástupci pohárových mužstev
3. Různé

k 1.
   Vedoucí mužstva Kňovic předem skrečoval utkání 3/221 pro nedostatečný počet hráčů.
Rozhodnutí PK:
a) výsledek utkání se kontumuje ve prospěch mužstva Žabáci Solopysky (2 body, skore 5:0)
b) mužstvu Kňovic se ukládá zaplatit finanční náhradu za nesehrané utkání – 3200,-Kč za nájem ledu do nejbližšího dalšího utkání, tzn. do jejich prvního utkání v play off. Příjmový doklad bude připraven u ledařů.

k 2.
a) do 14. ročníku turnaje se závazně přihlásilo 24 mužstev
b) z výše uvedeného s přihlédnutím ke stanovisku zástupců mužstev na schůzce vyplynul pozměněný hrací systém. Jeho schema je spolu se zápisem rozesíláno všem účastníkům turnaje. Po ukončení základní části turnaje (uzavření lig) bude podle konečných výsledkových tabulek doplněno o jmenovité nasazení mužstev pro 14. ročník a bude rovněž zveřejněno na webu stadionu.
c) došlo k doplnění turnajových Propozic pro případy skrečování jednotlivých zápasů nebo odstoupení mužstva v průběhu turnaje, což podstatně narušuje jeho hladký průběh s dopadem jak na organizaci turnaje, tak na ostatní mužstva. Aktuální Propozice pro 14. ročník jsou rovněž rozesílány spolu s tímto zápisem všem účastníkům turnaje. Změny jsou uvedeny červeným textem v bodech 9 a 24.

k 3.
-  Vzhledem k tomu, že dnešním dnem letošní turnaj končí pro mužstvo HC Votice, které si už v play off nezahraje, PK děkuje všem jeho hráčům za účast v letošním ročníku turnaje a oceňuje jejich přístup s tím, že přestože se z vítězných zápasů příliš nezaradovali, upřednostnili hokej před honem za body a sportovně absolvovali celou sezonu. PK věří, že i přesto si zahráli dobrý hokej a byli spokojeni.
- PK v této souvislosti přeje všem mužstvům do nadcházející play off dobrou pohodu a hodně úspěchů a radosti ze hry.
- Začátek 14. ročníku turnaje PK stanovuje na sobotu 8.9.2018 s tím, že nejpozději do 31.8.2018 je třeba sekretáři turnaje odeslat všechny potřebné písemné formality včetně soupisek. Příslušné tiskopisy budou všem včas rozeslány.

Nejbližší pohárové zápasy

Anketa

žádná anketa není k dispozici