Sportovní areály Sedlčany

Jednání PK

11      Zápis z jednání PK dne 8.4.2019               Přítomni: Kadleček, Vančura, Šach

Program:
1. Důslednější postihování tvrdé hry
2. Propozice pro 15. ročník
3. Žádost mužstva Rybníkáři pro 15. ročník
4. Žádost mužstva Čerti Křepenice pro 15. ročník
5. Různé

k 1.
   PK apeluje na rozhodčí, aby s okamžitou platností přísněji postihovali tvrdou hru – pozdní dohrání, napadení, vražení na hrazení apod.   

k 2.
   Propozice včetně hracího systému budou neprodleně rozeslány vedoucím mužstev.    

k 3.
   Vedoucí mužstva Rybníkáři požádal o udělení výjimky pro ligového brankáře Prchlíka. PK žádosti nevyhovuje. 

k 4.
   Vedoucí mužstva Čerti Křepenice opětovně požádal o zrušení statutu Vm pro hráče Pavla Pilouska. PK žádosti opětovně nevyhovuje.

k 5.
   Vzhledem k tomu, že toto jednání je zřejmě poslední v letošním ročníku, PK děkuje všem účastníkům 14. ročníku za předvedené výkony, všem přeje krásné léto a těší se na shledání v 15. ročníku turnaje.

Nejbližší pohárové zápasy

Anketa

žádná anketa není k dispozici