Sportovní areály Sedlčany

Jediný termín pro přihlášky do 7. ročníku

V sobotu 19.2. od 14.00 hodin se v restauraci stadionu uskuteční schůzka vedoucích mužstev s organizátory turnaje.      

Program:

1. Hodnocení a připomínky k dosavadnímu průběhu letošního ročníku

2. Případné návrhy na změny Propozic v příštím ročníku

3. Případné návrhy na změnu hracího systému v příštím ročníku

4. Přihlášky/startovné na ročník 2011-2012 

5. Různé   

 
Pokud se nebude moci zúčastnit přímo vedoucí některého mužstva, žádáme o zastoupení jiným delegátem, neboť přihlášky do dalšího ročníku budou přijímány jen na této schůzce!
 
Za přihlášku bude považováno zaplacení startovného ve výši 1500,-Kč - na pozdější žádosti nebude brán zřetel.

 

 
 
Tímto oznámením jsou zváni také zástupci dalších-nových mužstev, která by chtěla hrát v příštím ročníku.  
  

Vzhledem k ryze pracovnímu charakteru schůzky si dovolujeme požádat o dochvilnost.


Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

žádná anketa není k dispozici

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim