Sportovní areály Sedlčany

Ohlédnutí za pátým ročníkem

  Turnaj se hrál od 5. září 2009 do 10. dubna 2010 a počtem přihlášených mužstev, stejně tak jako počtem odehraných zápasů byl doposud rekordním. Minulého ročníku se zúčastnilo 26, letošního 32 mužstev. Na soupiskách bylo loni zapsáno 597 hráčů, letos 663, z nichž 505 se zapsalo do kanadského bodování. Loni bylo sehráno 353 utkání, letos 382.   

Základní část 1. ligy vyhrálo mužstvo HC River Boys Zvírotice, 919 

 základní část 2. ligy mužstvo  HC Genemusic.

918

 Nejproduktivnějšími hráči se stali v  1. lize Petr Tylich (HC River Boys Zvírotice), 

ve 2. lize Richard Bártl a nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen Lukáš Mrázek (oba HC STROS). 

 916

 Celkové vítězství v turnaji a putovní pohár starosty města vybojovalo již potřetí v historii mužstvo Stará garda Štětkovice. 

 920   

   Úroveň hry byla určitě opět o stupínek vyšší než v minulosti. Žádné z mužstev zřejmě nechtělo hrát "druhé housle", takže se na soupiskách objevilo poměrně dost bývalých výkonnostních hráčů ze soutěží ČSLH. Ti sice v turnaji mohou startovat, ovšem jen pokud splňují určitá omezující kriteria - a právě ta byla v několika případech porušena. Otázkou zůstává, proč se tak stalo, zda k porušení došlo "jen" nezodpovědností vedoucích dotčených mužstev nebo z důvodů jiných. Každopádně jsme se se všemi známými a prokázanými případy docela razantně vypořádali a domníváme se, že turnaji to jen prospělo. Do budoucna bychom byli velmi rádi, kdyby se na soupiskách objevovali opravdu jen takoví hráči, kteří splňují podmínky turnaje. Naše poděkování za spolupráci naopak patří těm vedoucím, kteří k sestavování soupisek a k průběhu celého turnaje přistupovali pečlivě a zodpovědně. Tak by to asi mělo být, vedení by mělo turnaji vytvořit nezbytný rámec, v jeho průběhu však poskytovat už jen jakýsi servis a případné průšvihy řešit jen zcela mimořádně. K takovému ideálnímu stavu jsme však bohužel ještě zdaleka nedospěli. O tom svědčí například to, že v pohárové komisi - řídícím orgánu turnaje - jsme museli řešit různé nedostatky 23x a dva postihy budou dokonce přeneseny i do následujícího ročníku. Řešení nejrůznějších přestupků proti turnajovým pravidlům samozřejmě netěšilo ani nás a jistě ani nikoho z "obdarovaných".   

Zmínku si určitě zaslouží letošní premiérové utkání výběrů sedlčanského PSM a obdobné benešovské  soutěže NHLH. Popud k němu dal náš "starší soused" z Benešova, nabídkou jsme byli potěšeni a utkání samotné se určitě vydařilo. Z našeho pohledu dokonce i výsledkově i když opravdu nešlo o konfrontaci TOP výběrů obou soutěží. Poděkování patří oběma trenérům, kteří sedlčanský výběr vedli a samozřejmě všem hráčům, kteří jejich nabídku přijali a zápas odehráli. S recipročním utkáním v Benešově uvažujeme opět někdy před vánocemi 2010.   

Turnaj se tedy ve svém 5. ročníku dostal zřejmě až na samou hranici kapacity stadionu co do rozsahu a co do úrovně hry možná i k obtížně definovatelné hranici mezi hokejem sportovně rekreačním a výkonnostním. Samo o sobě by to mohlo být pozitivním zjištěním - využitý stadion, dobrá úroveň hry. Na druhou stranu ovšem nastalá situace nevylučuje určité korekce turnajových pravidel v budoucnu.  

Všem hráčům a jejich realizačním týmům děkujeme za účast a očekáváme, že se opět sejdeme i v ročníku příštím. Stejně tak děkujeme za odvedenou práci všem rozhodčím, zejména pak těm, kteří vydrželi až do samotného závěru turnaje. Nepochybně i oni přispěli velkou měrou k dobré úrovni turnaje. Dík za spolupráci patří také pracovníkům tištěných místních periodik Sedlčanského kraje a Radnice a webového serveru Sedlčanský kurýr.  

Nakonec tradičně pár slov o divácích. 

917

Těší nás, že turnaj berou za svůj, že prakticky každé mužstvo má alespoň hrstku svých nejvěrnějších fanoušků, kteří je doprovází a že na některých zajímavých utkáních je dobrá návštěva a vskutku opravdová hokejová atmosféra. V porovnání s obdobnými soutěžemi jinde je sedlčanský turnaj z tohoto pohledu opravdu skvělý. Takže opět tradičně - veliký dík za váš zájem.   

Co nového můžeme očekávat od ročníku příštího? Přihlášky je třeba podat u vedoucího stadionu - jejich uzávěrka končí striktně datem 15.5. Teprve k tomuto datu tedy poznáme skutečný zájem o účast a podle toho budeme také připravovat optimální hrací systém. Příští ročník nám také ukáže, zda bude potřeba do budoucna pozměnit některé parametry turnajových regulí či nikoli.   

Teď je ale už čas si od hokeje trochu odpočinout, takže si užijte léta a těšíme se spolu s vámi o svátku Jindřišky/Rozálie na úvodní utkání 6. ročníku 2010/2011.

Několik fotek Davida Myslikovjana ze závěru turnaje najdete ve fotogalerii.

 


Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

žádná anketa není k dispozici

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim