Sportovní areály Sedlčany

Skandální chování...

   Ředitel SAS Pavel Bednář se v týdeníku Sedlčanský kraj č. 18 ohradil proti příspěvku, zveřejněnému v internetových novinách Hynka Stejskala 14. dubna, v němž bylo uvedeno že "Skandální chování vedení zimního stadionu rozproudilo vášně."
   Pavel Bednář zásadně odmítá, že by se vedení stadionu dopustilo nějakého "skandálního" jednání a vyjadřuje se ke kauze, kterou vyvolal trest pro týmy, které nesouhlasily s hracím systémem soutěže O pohár starosty města.
   "Podle mého názoru se tři potrestané týmy zachovaly chybně, když sabotovaly hrací systém, který si samy schválily. Rozhodnutí pohárové komise respektuji a souhlasím s jeho podrobným vysvětlením. Jako bývalý vrcholový sportovec nepochopím, proč při takovéto výkonnostní úrovni, jakou má celá tato soutěž, jsou některé týmy ochotné angažovat cizí lepší hráče za účelem vítězství a potom odmítat postoupit mezi lepší soupeře jen proto, aby neprohrávaly. Systém postupu výše a sestupu níže je součástí dlouhodobých soutěží ve většině sportů.
   Pohárová komise je dobrovolné seskupení tří osob ochotných tuto práci dělat, které se souhlasem všech zúčastněných týmů a ředitele SAS vytváří podmínky pro fungování tohoto turnaje."

...

   V této souvislosti si jako předseda pohárové komise dovoluji ohledně pohárového turnaje  zdůraznit několik zásadních věcí.
  
   Účast je dobrovolná, není nijak nároková nebo vynutitelná.
   Je organizován na komerční bázi, tzn. s ohledem jak na zájem a možnosti mužstev, tak na možnosti a ekonomický dopad na stadion.
   Jeho podmínky (Propozice) a hrací systém jsou periodicky projednávány se zástupci mužstev. Jejich poslední věta zní: Má se zato, že zaplacením startovného přihlášená mužstva přijímají bez výhrad v těchto Propozicích uvedené podmínky turnaje.
  
   Všem mužstvům se snažíme vytvořit takové podmínky, aby turnaj pro ně byl zajímavý a obstál i v konkurenci obdobných turnajů na okolních stadionech. Pokud hrálo v prvním ročníku 10 mužstev, nebylo v otázce “kdo s kým a jak” nic k řešení. Problém nastává až s nárůstem počtu mužstev, což je několik posledních let. To však není žádné specifikum Sedlčan, je to všude, kde se podobně velký turnaj hraje.
   U některých mužstev totiž vždy převažuje nechuť hrát se silnějšími soupeři a argumentují především tím, že jsou platící zákazníci a „živí“ stadion. Ano, s tím nelze než souhlasit, jen je potřeba vzít v potaz, že stejných a stejně platících zákazníků je třeba třicet. Každoročně tak řešíme stesky a požadavky některých mužstev zhruba z poloviny pomyslné výkonnostní stupnice na úpravu hracího systému, aby nepotkali ty nejlepší.
   Nabízí se tak otázka, jaký je rozdíl mezi utkáním např. patnáctého mužstva s prvním a mezi utkáním např. třicátého mužstva se šestnáctým. Jestli totiž jádro pudla (!) není právě v tom, že ten např. patnáctý vidí možnost hrát s těmi slabšími, tak si to chce prosadit. Ale jakou možnost "výběru" pak má ten třicátý? Žádnou, ale to už nevadí? Ještě se totiž nestalo, aby např. třicátý argumentoval tím, že i on si to platí, takže nebude hrát s např. šestnáctým.  A přitom právě tito kluci, kteří většinu svých utkání sice výsledkově prohrávají, ale přesto turnaj hrají, mají moje největší sympatie a obdiv. Oni ale asi mají jiné priority než si na někom honit triko, mají prostě rádi hokej a respektují to, že turnaj není serie přátelských utkání s “vybranými” soupeři. Navíc prvotní rozdělení se týká jen jeho první fáze, která je na jeden zápas a v dalších fázích se už potkávají mužstva s velmi podobnou výkonností. Nejde tedy o to, že by se vice rozdílná mužstva potkávala opakovaně po celou sezonu.
   Legitimita pohárové komise je dosud nevyřešený problém. Ve stejném personálním složení organizujeme turnaj od jeho vzniku v r. 2004. Bohužel, nikdo nás tehdy nevolil ani nejmenoval. Toho jsme si všichni tři samozřejmě vědomi, na druhou stranu doposud to asi nikomu nevadilo a např. ani ze strany mužstev nikdy nebyla tato otázka nastolena, což však na věci nic nemění.  Tak vážné rozhodnutí jako na konci uplynulého ročníku jsme totiž dosud nikdy nemuseli dělat a jak je vidět, do budoucna je potřeba dát tuto věc do pořádku. Podle mého názoru a bez ohledu na stávající složení se nabízí např. jmenování (asi majitelem stadionu) nebo volba (zástupci mužstev) členů komise. Doufám jen, že se vše vyřeší co nejdříve.

   Takže v pohárovém turnaji se žádné "skandální chování" nekonalo, jen se musely dát do pořádku některé nepravosti proti jeho pravidlům, aby jednáním jedněch nebyli poškozeni druzí. Logika totiž říká, že pokud s turnajovými pravidly nesouhlasím, do takového turnaje prostě nejdu. V opačném případě je musím respektovat a pokud ne, musím počítat se sankcí. Smutným faktem zůstává, že to byla nedůstojná tečka za 9. ročníkem a nikdo z nás si takovou situaci nepřál.

 Jaroslav Rebec


Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

žádná anketa není k dispozici

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim