Sportovní areály Sedlčany

Jak ten čas letí aneb 10. narozeniny

Malý výňatek z historie sedlčanského hokeje: 
   Mít v Sedlčanech stadion s umělou ledovou plochou bylo snem a přáním mnoha hokejových generací. Zvlášť se o tom hovořilo na konci 70. a v počátcích 80. let, kdy sedlčanští hokejisté úspěšně bojovali v krajském přeboru. Již tehdy skoro všichni jejich soupeři hráli na vlastních stadionech s umělým ledem nebo alespoň měli možnost využívat hřiště v blízkém okolí. Umělá kluziště už byla v Příbrami, Milevsku, Benešově a od r. 1986 také v Dobříši.
   Po mnohaletém snažení a úsilí se podařilo tento sen přeměnit ve skutečnost a v r. 2003 začaly práce na výstavbě. Celá akce za téměř 50 mil. Kč probíhala ve dvou etapách. První etapa byla ukončena na podzim 2004 a dne 6. listopadu slavnostně zahájili  starosta města ing. Jiří Burian s nově jmenovaným vedoucím stadionu Františkem Kadlečkem provoz na otevřeném kluzišti s umělým ledem.

   Stadion byl samozřejmě hojně využíván širokou veřejností při veřejném bruslení, školami apod. Jeho provoz ovšem znamená vysokou režii a tak už v době před jeho otevřením byl "na stole" v Sedlčanech úkol dosud  nepoznaný  - zajistit na něm program s určitým efektem ekonomickým. Proto byl zorganizován na ryze komerční bázi hobby turnaj pod názvem "O pohár vedoucího stadionu". Nebylo to sice nic objevného, vždyť takový turnaj měl dlouholetou tradici např. v Benešově a proto bylo velkou neznámou, zda bude o takovou akci vůbec nějaký zájem také v Sedlčanech. Přes počáteční obavy se jej zúčastnilo 10 mužstev, což byl pro začátek docela úspěch, turnaj byl hodnocen dobře a ohlasy nasvědčovaly tomu, že o něj bude zájem i v dalších letech. To se v plné míře potvrdilo a turnaj se postupně stal z ekonomického hlediska nejvýznamnějším "zákazníkem" zimního stadionu.
  


Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

žádná anketa není k dispozici

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim