Sportovní areály Sedlčany

Kdy začne sezona?

      Rok se převalil do své druhé poloviny a tak není divu, že začíná i na těchto stránkách přibývat zájem o průběh stavby stadionu, potažmo o začátek sezony. Toto téma je i nosným programem diskuse na tomto webu. Přestože nejsem kompetentní osobou, pokusím se (neoficielně - jen za sebe) ve zkratce zrekapitulovat dosavadní průběh stavby a výhled na nastávající sezonu. Reaguji tak na stesky z diskuze o nedostatečných informacích. Znovu zdůrazňuji, že píši jen svůj názor podle informací, které mám - neberte to prosím jako oficielní stanovisko.

      I. etapa (stavba střechy a pláště) byla ukončena na jaře. II. etapa (stavební práce uvnitř) začala s určitou časovou prodlevou, způsobenou zřejmě výběrovým řízením na tuto zakázku. V té době byly k dispozici velmi omezené finanční prostředky a uvažovalo se tedy o jakémsi provizoriu, tzn. uvnitř udělat jenom to nejnutnější, aby mohla být zahájena další sezona. V takovém případě by nebyl žádný problém sezonu zahájit koncem srpna, a tak se to i původně předpokládalo. V průběhu času se (a za to patří obrovské poděkování vedení radnice a zejména pak starostovi města) však podařilo zajistit finanční pokrytí vlastně celé dostavby, tzn. včetně velké tribuny, šaten, sociálního zařízení atd. To ale samozřejmě znamená daleko větší objem prací a samozřejmě i delší čas na realizaci. Vždyť jenom dodací lhůty na panely pro tribunu byly u několika výrobců původně nabízeny zhruba na říjen. Podařila se však vyřešit jejich včasnější dodávka. Montáž tribuny je velmi svízelná záležitost. Musel se kvůli ní zčásti odmontovat obvodový plášť, je prováděna na velmi omezeném prostoru a musí tedy probíhat postupně, což je dost neekonomické a zdlouhavé, nicméně jiným způsobem ji nelze provést. Poté přijdou na řadu práce uvnitř pod tribunou, kde budou nové šatny, sociální zařízení atd. Nechci zabíhat do dalších podrobností, ale domnívám se, že z uvedeného je zřejmé, že všichni zainteresovaní mají eminentní zájem na tom, aby všechno probíhalo co nejrychleji a mohlo být provedeno kolaudační řízení. Teprve poté bude možno zahájit provoz na stadionu.

      Takže, jaká že je vlastně situace kolem dostavby? Zaprvé: Myslím, že je velmi dobré, že se hala opravdu dostaví vlastně najednou i uvnitř, že nebude spuštěno nějaké provizorium, protože později už by se finance na dostavbu hledaly velmi, velmi obtížně. Zadruhé: Zřejmě se o něco posune termín zahájení sezony, takže treninky oddílu ledního hokeje, případně treninky POHÁRových mužstev asi vezmou za své. Je docela možné, že tím bude zasažen i začátek sezony krajských soutěží A mužstva a mužstev žákovských a situace by se musela řešit operativně ve spolupráci s ČSLH. Zatřetí: Ono je to tak, že nic není zcela ideální, že kdo nic nedělá, nic nezkazí, že po bitvě je každý generálem atd. viďte. Za čtvrté a za poslední: Podle mne to nejdůležitější je, že byť možná s nějakým zpožděním ve vztahu k zahájení hokejové sezony, ale pro POHÁR určitě v dostačující době budeme moci zahájit sezonu v opravdu důstojném prostředí a to určitě stojí zato.


Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

žádná anketa není k dispozici

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim