Sportovní areály Sedlčany

Úprava nájemného za led

<p class="menicko">Od 1.11.2008 dojde k určit&yacute;m &uacute;prav&aacute;m n&aacute;jemn&eacute;ho za led. </p><p class="menicko">Jednak se sjednocuje&nbsp;n&aacute;jemn&eacute; pro v&scaron;echny &scaron;koly a d&aacute;le si můžete rezervovat led za podstatně zv&yacute;hodněnou cenu&nbsp;v&nbsp;době mimo provozn&iacute; &scaron;pičku. </p><p><span class="menicko">Podrobnosti&nbsp; najdete</span> <strong><a href="http://www.stadionsedlcany.eu/index.php?clanek=75">zde</a></strong>.</p><p>&nbsp;</p><p class="menicko">Tomuto opatřen&iacute; bude přizpůsoben tak&eacute; režim POH&Aacute;Rov&yacute;ch utk&aacute;n&iacute;, takže prakticky v&scaron;echna by měla b&yacute;t odehr&aacute;na ve velmi&nbsp;komfortn&iacute;ch časech.</p>


Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

žádná anketa není k dispozici

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim