Sportovní areály Sedlčany

Proč padaly tvrdé tresty

   První ročník Pohárového turnaje se odehrál v r. 2004. Mohlo být, že někdy zápas za Pepíka odehrál Honza, který nebyl vůbec v kádru mužstva. Popravdě řečeno, moc se to nesledovalo a jelo se dál. Tehdy ale hrálo méně mužstev, hráči se většinou navzájem znali a takových případů tedy nemohlo být mnoho.   

Jak se však turnaj rozrůstal, vznikala potřeba jednak lépe specifikovat možnost startu v turnaji a jednak se věnovat více i podobným neduhům. V každém dalším ročníku jsme tak postupně získávali praktické zkušenosti a každoročně jsme podle nich v určité míře přizpůsobovali pravidla - v našich podmínkách pojmenované jako Propozice.  

"Přituhovat" ve vztahu k dodržování pravidel začalo loni. V průběhu sezony jsme museli řešit otázku oprávněnosti či neoprávněnosti startu jednoho hráče. Rozhodování nebylo lehké, zvolili jsme řešení asi nejschůdnější z těch špatných, protože dobré prostě nebylo možno nalézt. Právě tento případ ukázal, jak je třeba co nejpřesněji v turnajových Propozicích tyto věci specifikovat. V otázce "černochů" jsme zase byli svědky např. i takového utkání, v němž po "dohodě" obou mužstev nastoupilo do zápasu takových hráčů dokonce několik. Vyvolali jsme k tomu jednání "u kulatého stolu", kde jsme si vlastně upřesňovali pohledy z různých úhlů. Zajímavý a vlastně hlavní argument jedné strany - aktérů - byl ten, že oni si led platí a když se na tom domluví, nikomu do toho v podstatě nic není. Druhá strana  - organizátoři - jsme argumentovali tím, že přesto, že si mužstva ledy a rozhodčí platí, hrají sice rekreační, ale přeci jen soutěž, která se neobejde bez určitých statistik, je divácky dost sledovaná a takovouto praxí dochází k znehodnocování celého turnaje, nehledě k tomu, že to je nefér především vůči ostatním účastníkům turnaje a v neposlední řadě vůči divákům.  

Naším záměrem je turnajové Propozice pokud možno měnit zcela výjimečně a dát jim obsah s dlouhodobější perspektivou. K tomu ovšem bylo potřeba udělat ještě některé korektury, které měly platit od letošní sezony. Návrh pozměněných Propozic jsme tedy poskytli všem mužstvům již loni v listopadu ke zpřipomínkování a letos na jaře jsme jej znovu projednávali na společné schůzce. Stěžejní byly dva body - prvním bylo stanovení omezení pro start výkonnostních nebo bývalých výkonnostních hráčů a druhým bylo přenesení zodpovědnosti za korektnost k údajům o hráčích výhradně na vedoucí jednotlivých mužstev. Touto změnou pravidel turnaje se stali všichni vedoucí mužstev garanty toho, že se v turnaji nebude vyskytovat hráč v rozporu s dohodnutými a tedy platnými  pravidly. Jsme toho názoru, že současné Propozice mohou mít dlouhodobější životnost a tím mohou přispět k určité kvalitě turnaje, ovšem za předpokladu, že k tomu přispějí nejen organizátoři, ale především sami účastníci zastoupeni svými vedoucími mužstev.  

Někteří z vás možná už vědí, že v turnaji došlo v poslední době k několika nepříjemnostem, v jejichž důsledku došlo ke kontumacím celkem 9 odehraných utkání, k vyloučení dvou hráčů ze soutěže a k finančním pokutám. To jsou věci, které jistě nikomu radost nedělají a do jisté míry kazí pověst turnaje. Zjištěné a projednávané skutečnosti však zcela zřetelně ukázaly na to, že ne všichni vedoucí mužstev berou turnajová pravidla a svou roli v turnaji dostatečně zodpovědně. To je škoda. Tady nemůže platit, že se ve svých rolích angažují ve svém volné čase a zadarmo. Stejně jsme na tom i my jako organizátoři turnaje ve své činnosti v Pohárové komisi. Jsme tedy toho názoru, že každý, kdo na sebe vzal určitou zodpovědnost, si své úkoly musí také zodpovědně plnit. Jedině tak můžeme všichni společně mít dobrý pocit z dobře odvedené práce, jedině tak může mít turnaj určitý kredit jak u hráčů, tak u fanoušků.

Chtěli bychom věřit, že nedávno řešené případy porušení turnajových pravidel byly výjimečné a poslední.


Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

žádná anketa není k dispozici

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim