Sportovní areály Sedlčany

Jednání PK

 

04

Zápis z jednání PK dne 1.3. 2021

Přítomni: Kadleček, Vančura, Šach

Program:
1. Změna sekretáře a admina webu
2. Startovné v sezóně 2021/2022
3. Změna v propozicích
    a. Soupiska a Vm hráči
    b. Hráči vs. Krajská liga dorostu
    c. Soupiska a utkání
4. Soutěž a finance 2021/2022
5. Přihlášení + soupisky mužstev na sezónu 2021/2022
6. Různé

1.
Došlo ke změně sekretáře a admina webu. Od tohoto okamžiku se jím stává Jakub Kadleček.
Kontakty: jakkad@seznam.cz, tel. +420 723 888 959

2.
V sezóně 2021/2022 nebudou stávající mužstva platit startovné. Výjimkou bude případný nový zájemce o pohár, tam zůstává poplatek 1.500,- Kč (mužstvo).

3.
Pro změnu v propozicích došlo díky možnému rozšíření a „omlazení“ týmů.

3. a
Na soupisku od nové sezóny je možnost napsat 3 hráče, kteří budou označeni Vm, ale do zápasu mohou nastoupit pouze 2 tito hráči.

3. b
Od nové sezóny (tj. 2021/2022) je možné na soupisku dopsat 2 hráče, kteří nastoupili v krajské lize dorostu (nyní liga dorostu) se statutem Vd. Jedná se o hráče, ročník narození 1995 a starší. Hráči mladší musí nadále splňovat pohárové propozice. Každou novou sezónou se bude rok narození posouvat (tzn. na sezónu 2022/2023 to bude ročník 1996 a starší).

3. c
Do utkání v sezóně 2021/2022 tedy mohou nastoupit: 2 hráči Vm + 2 hráči Vd + 2 hráči Vt .

4.
Systém soutěže, nasazení týmů a finanční záležitosti (tj. zápas 3200,- Kč + rozhodčí 800,- Kč) zůstávají stejné jako v sezóně 2020/2021.

5.
Přihlášení do nového ročníku Poháru prosím zašlete emailem na sekretáře do 30. 4. 2021. Při pozdějším přihlášení bude mužstvo bráno jako nový zájemce o Pohár, tzn. bude muset zaplatit startovné. Soupisky pro 17. ročník soutěže se budou zasílat již na nový kontakt sekretáře Poháru. Viz bod 1. Tyto soupisky prosím zašlete nejpozději do 22. 8. 2021.

6.
Doufáme, že následující sezóna, vzhledem k situaci, která nás momentálně obklopuje, bude probíhat bez problémů. Chtěli bychom Vám popřát pevné nervy, hodně zdraví v této „Covidové době“ a ať se všichni společně sejdeme na konci léta. Když nám to situace dovolí, tak bychom mohli začít hrát v sobotu 4. 9. 2021. O případných změnách a určitých rozhodnutích (MěÚ Sedlčany aj.) Vás budeme informovat prostřednictvím PK.

 

05

Zápis z jednání PK dne 29.3. 2021

Přítomni: Kadleček, Vančura, Šach

Program:

1. Přihlášky do sezóny 2021/2022
2. Propozice
 
 
1. Přihlášení mužstva do 17. ročníku Poháru je nutné provést do 30. 4. 2021 prostřednictvím emailu na sekretáře. Pozdější přihlášení stávájících mužstev bude zpoplatněno startovném (1.500,-Kč).

2. V příloze Vám zasíláme upravené propozice, změny jsou označeny červeně. Prosíme o důkladné prostudování.

Nejbližší pohárové zápasy


Anketa

Rozjede se nová sezóna v září 2021? Co myslíte?

Sponzoři zimního stadionu

Partneři zimního stadionu

Obdobné soutěže

Příbram
Benešov
Vlašim